Parkering

Hos oss er det alltid gratis parkering. På Blaafarveværket har vi over 500 parkeringsplasser med mulighet for utvidelse ved store arrangementer. Koboltgruvene har en hovedparkering med plass til ca. 100 biler og her har vi også mulighet for å utvide kapasiteten ved store arrangmenter og godt besøkte dager. Her ligger buss og handikapparkering separat. Ved Haugfossen og butikkene og kafeen på Haugfosstråkka er det parkering både foran butikker og kafé samt egen parkering på andre siden av elven. Nyfossum har også egen parkering med kapasitet på ca. 100 biler.