Åpningstider

Åpningen av 2020 sesongen er utsatt til 20. juni. Mer informasjon kommer.

Her er en oversikt over våre åpningstider. Legg merke til at åpningstidene varierer litt etter årstidene og type arrangement.