Nymoen skole

Midt på Nymoen ligger skolen som ble grunnlagt og bygget av Blaafarveværket i 1784. Nymoen skole som var én av tre i Blaafarveværkets regi var også bolig for læreren. I dag er skolen et ubetjent museum og en del av kulturstien Nymoen Rundt.

Da det ble utarbeidet en egen skoleplan for Blaafarveværket i 1783 var Nymoen skole en viktig del. Dette var den nærmeste skolen til Blaafarveværket. De to andre skolene ble plassert i tilknytning til Koboltgruvene. Nymoen ble regulert som et boligfelt med arbeiderboliger for noen av de ansatte på Blaafarveværket og skolen fikk en sentral plassering.

En del av skolen ble innredet til spinne- og veveskole for jenter. To værelser i 2. etasje ble innredet til lærerbolig. Barna av Blaafarveværkets ansatte gikk på skolen tre timer hver dag, fra de var 7 til de ble 14 år. Læreren hadde 13 spesidaler i lønn per måned samt fri bolig og ved til fyring i 1783.

I 1841 ble Modum Sparebank konstituert i Nymoen skoles lokaler. I brev fra Blaafarveværkets ledelse kan man lese at skolen ble godkjent til å brukes som banklokale «hver 2.den Lönningsdags Eftermiddag fra Kl. 3 af, saa at i samme Indskud og Udlaan af Sparebanken kan foregaae».

Besøker du Nymoen skole i dag er dette et åpent men ubetjent museum der man kan få vite mer om skolehistorien på Blaafarveværket.

Andre ting du kan se og oppleve på Blaafarveværket