Besøk den historiske

Arbeiderboligen Nymoen Nr. 9

Nymoen nr. 9 er Blaafarveværkets ubetjente museum for sosialhistorie. En vandring langs de gamle arbeiderboligene i Nymogata gir et bilde av livet til Blaafarveværkets arbeidere og deres familier.

På Nymoen nr. 9 får du se hvordan en fagarbeider ved Blaafarveværket levde. I Nymogaten, regulert i 1779, ligger denne originale arbeiderboligen. Ta en titt inn i stue, kjøkken og enkekammeret og ikke la deg skremme om du plutselig hører noen som snakker. Det er bare vårt automatiske lydanlegg som vil fortelle litt om historien her.

Har du interesse for arkitektur, er en runde på Nymoen å anbefale. Med de gamle bygningene og den nyere bebyggelsen, kan du følge utviklingen fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag.

I 1845 kom den franske sosiologen Pierre Guillaume Frédéric le Play til Blaafarveværket for å studere arbeidernes levekår. Han bodde på Nymoen ett år og takket være hans forskning og publikasjoner vet vi veldig mye om hvordan livet for en arbeider på Blaafarveværket fortonet seg. Vi har innredet en del av arbeiderboligen med en utstilling der du kan lære mer om hvordan arbeiderne levde, hva de brukte fritiden til og hva de spiste. Du får også et innblikk i Blaafarveværkets sosiale ordninger i sin storhetstid, som sykelønn, fattigkasse og pensjonsvesen. Disse forhold var av høy standard tiden tatt i betraktning.

Arbeiderboligen inneholder også en liten utstilling som omhandler koleraepidemien som herjet på 1830-tallet der oppsiktsvekkende nok ingen av Blaafarveværkets ansatte døde, og hvilke HMS tiltak som ble satt inn for å motvirke epidemien.

I uthusene ved Nymoen nr. 9 viser vi to håndverksutstillinger; et stolmakeri og et skomakerverksted.

Nymoen No. 9 er et naturlig stoppested langs kulturstien Nymoen Rundt som går mellom Blaafarveværket og Nyfossum, der også Blaafarveværkets materialforvalterbolig, doktorgård og bokholdergård ligger på ruten.

Andre ting du kan se og oppleve på Blaafarveværket