Årets museum 2018 og EUs Kulturminnepris

At Blaafarveværket er blitt «Årets museum» i jubileumsåret er en fin bekreftelse på at det vi har arbeidet for i 50 år har vært riktig. Det er en stor oppmuntring for alle våre medarbeidere. Vi er takknemlige for den anerkjennelse som gis ved en slik høythengende utmerkelse, sier direktør Tone Sinding Steinsvik i forbindelse med at Blaafarveværket er kåret til «Årets museum».

Årets Museum 2018

Det sto mellom Blaafarveværket, Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Sør-Troms Museum, da Blaafarveværket ble overrakt prisen av juryen under festmiddagen til Det nasjonale museumsmøtet på Fru Haugans Hotell i Mosjøen 19. april 2018. Felles for de nominerte er at de på hver sitt vis er innovative fyrtårn og aktører med tydelig profilering rundt kjernefelt i museumsdriften, og alle har lenge vært i kontinuerlig fornyelse mot nye mål. Nominasjonene kan leses her.

Juryen understreket dette om Blaafarveværket i nominasjonen:
Det finnes knapt en mer idyllisk plett i det norske sommerhalvåret enn Blaafarveværket. Gjennom bindingsverksbygningene, bredt anlagte kunstutstillinger og gamle arbeiderboliger formidles et viktig stykke norsk industrihistorie. Opprettet i 1773 for å utvinne kobolt i gruvene på Modum og i sin tid et industrianlegg av europeisk format.

Blaafarveværket er et levende museum i stadig utvikling. Opplevelsene, kunsten og fortellingene knyttes tett til den egenartede industrien, også til dens vekst og fall. Kunnskapsformidling og historisk forankring er kjernen i også årets nyvinning; en 32 meter lang hengebro mellom bergfestene inne i strossen i Clara stoll. Her synliggjøres hvordan malmårene ble overvunnet med rå håndkraft. I år feirer Blaafarveværket at det er 50 år siden ekteparet Tone og Kjell Steinsvik berget den avskrevne industri- og arbeiderhistorien. En uforbeholden faglig kjærlighet til kulturminnene, naturen, bygningsarven og kunsten, har vært og er fortsatt fundamentet for all utvikling av Blaafarveværket som kulturattraksjon.

Juryen for årets museum bestod av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), Isabella Nilsson, Ständig sekreterare Kungl. Akademien för de fria konsterna, og Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Foto fra prisoverrekkelsen ved Nils Anker.

 

EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Award 2018 

Blaafarveværkets direktør Tone Sinding Steinsvik er personlig blitt kåret til vinner av EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Award 2018 – Grand Prix.

Prisen er den høyeste utmerkelse innen sitt felt i Europa. Den ble kunngjort i 15. mai av Europakommisjonen og Europa Nostra, det ledende europeiske nettverk innenfor kulturminnebevaring. Tone Sinding Steinsvik får prisen for «spesiell innsats» innenfor kulturminnebevaring. Blant de 29 prisvinnerne ble 7 berømmet med en særskilt «Grand Prix» – som Tone Sinding Steinsvik vant.

EUs kulturminnepris / Europa Nostra priser ble etablert av EU kommisjonen i 2002 og har siden vært ivaretatt av Europa Nostra. Prisen berømmer og fremmer “best practices” knyttet til kulturarv innenfor bevaring, forskning, frivillighet, utdannelse og kommunikasjon.

President i Europa Nostra, den verdenskjente operasangeren Plácido Domingo, uttaler: «Jeg gratulerer hjerteligst årets «kulturminne-mestere» som har blitt kåret til vinnere av EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Awards. Vi er dypt imponert over deres ekstraordinære egenskaper, kreativitet, engasjement og sjenerøsitet som så mange profesjonelle, frivillige og støttespillere innenfor kulturminnefeltet viser over hele Europa. Det fortjener heder og videre støtte. Våre prisvinnere er levende bevis på at vår felles kulturarv langt fra bare er et minne om vår fortid, men også en nøkkel til å forstå vår samtid og en ressurs for vår fremtid. Vi må derfor anvende Det europeiske kulturminneåret til å understreke verdiene som ligger i vår felles kulturarv for Europas fremtid».

Vinnerne er valgt av uavhengige juryer, bestående av eksperter innenfor sine respektive fag. De har vurdert 160 nominasjoner fremmet av organisasjoner og enkeltpersoner fra 31 forskjellige europeiske land.

Om Tone Sinding Steinsvik, som er eneste norske vinner i år, har juryen uttalt: «Fru Steinsvik har, sammen med sin avdøde mann, reddet, utviklet og tilgjengeliggjort for et stort publikum området som inneholder gruver, arbeiderboliger, direktørboliger og andre deler av koboltproduksjonen. Hun har dedikert 50 år av sitt liv til dette arbeidet, som nyter stor interesse».

Vinnerne ble hedret på Den europeiske pristildelings-seremonien den 22. juni på Kongressenteret i Berlin. Seremonien ble ledet av Tibor Navracsics og Maestro Plácido Domingo.

Mer informasjon her: http://www.europeanheritageawards.eu/winner_year/2018/