2010diverse 235.jpg

Kunstutstillinger

Barn har sine øyne åpne. La dem få noe å se på! På sommerens kunstutstillinger har barn i følge med foresatte fri entrè til kunstopplevelser i to etasjer.

Opplevelse av kunst er ikke vanskelig. Billedkunst kan gi en enestående opplevelse, og dette forbeholdes ikke bare voksne. Kanskje er det heller ikke bare de voksne som har til oppgave å vise bilder til barn, ofte er det kanskje heller tvert om?

Våre utstillinger har et innhold egnet til å vekke undring og nysgjerrighet.

nissene.jpg

Th. Kittelsen

utst 028.jpg

Omvisning for barn