DSC_0088.JPG

Kultursti - Nymoen Rundt

Dette er en tilrettelagt rundtur som gir innsikt i Blaafarveværkets
sosiale historie. Nymogaten ble etablert med arbeiderboliger og skole på slutten av 1700-tallet. Her bodde de sentrale personene i ledelsen på større eiendommer. Øverst lå direktørboligene Nyfossum og Fossum gård.

Turen starter på Blaafarveværket og går gjennom deler av det gamle bomiljøet, og underveis får dere informasjon om alt fra levevilkår til skoledrift. Flere av husene er åpne med egne utstillinger.

Nymogaten var en svært trafikkert vei i Blaafarveværkets driftstid. I tillegg til at all transport av ferdig blått pigment gikk her på veien var dette eneste ferdselsåre mellom Drammen og Sigdal.

I dag er mange av de originale husene på Nymoen revet eller bygget om til fordel for nyere eneboliger. Det er imidlertid noen bygninger som står slik de ble bygget for over 200 år siden. Nymoen NO 9 er museets arbeiderbolig i Nymogaten. Denne er åpen med utstillinger som forteller om livet på 1840-tallet.

En av verdens fremste fargeeksperter, Friedrich Roscher, kom til Blaafarveværket som teknisk direktør fra 1820-40. Han designet den herskapelige boligen på Nyfossum, med et stort hageanlegg, til seg og sin familie. Hageanlegget var ikke bare til pynt. Dette var en nyttehage med epletrær og urter.

I dag er det staselige empirehuset omgitt av en vakker hage med urter, roser, paviljong og andedam, åpent for publikum, også med stabbursbutikk og kiosksalg. I 2017 avduket vi en ny humleskulptur i hagen på Nyfossum, laget av Elena Engelsen. Skulpturen er en del av  kulturstien som man også kan lese mer om i fjøset i Tømmerlåven.

DSC_0039.JPG

Nymoen NO. 9 - arbeiderbolig

AUT12782.JPG

Nymoskolen