kulturstiåpning 09 068.jpg

Kultursti - Boplassene på Gruveåsen

Kulturminneløypen er på 4 km og viser vei til 10 av de gamle boplassene i Gruveåsen. I dag er bygningene borte, men steinrøyser vitner om at her har det bodd folk før.

På det meste var det omkring 40 plasser som det bodde folk på. Gruveåsen var delt opp i to grender kalt ”Hugget” og ”Åsen”. Alt arbeid ble gjort uten maskiner av noe slag, og veier mellom plassene fantes ikke, bare stier. Denne rundløypen følger noen av disse gamle stiene. Vi håper at dere som tar denne turen, får et lite innblikk i hvordan menneskene levde her oppe. Det står oppslag ved de enkelte plassene som forteller om folket som bodde det og deres livsvilkår.

Se digital fortelling om gruveåsen!

Les mer i brosjyren her.

kultursti.jpg

Mange flotte plasser på Skuterudåsen.

kulturstiåpning 09 121.jpg

Kulturstien er godt merket.