Kultursti - Haugfossen Rundt

Kulturløypen Haugfossen Rundt er en tilrettelagt tur i et spennende
kulturminnemiljø med autentiske tekniske kulturminner, utsiktspunkter og en rekke stoppesteder med informasjon underveis.

Rundturen går gjennom Blaafarveværket, videre langs sørsiden av fossen opp til Haugfosstråkka og over Haugfoss bro før du følger den gamle Malmveien ned nordsiden av fossen til stigerboligen og fergeleiet med flåten hvor du kan dra deg over Simoa tilbake til Blaafarveværket.

Vannveien viser vannets vei inn i Blaafarveværket. Haugfossen var kraftkilden og det gikk egen vannrenne inn til Blaafarveværket der vannet ble brukt i smelteprosessene.

Du kan følge vannveien fra det flotte utsiktspunktet ved Haugfossen og helt over til det nye utsiktspunktet over Blaafarveværket. Her får du et nytt perspektiv over hele området.

Underveis passerer du gjennom de gamle steinmurene etter kornmøllen som også brukte vannkraften fra Haugfossen.

På Haugfosstråkka ligger den over 300 år gamle landhandelen og Thranestua kafé.

Haugfoss Bro ble bygget i 1837 som en del av effektiviseringen av Blaafarveværkets drift.

Haugfoss Bro har gjennom årene blitt modernisert flere ganger, senest i 2015. Broen er nå tilnærmet lik  slik den så ut for over 150 år siden.

Øvre Haugfoss Pukkverk lå på nordsiden av fossen og tok i mot malmen fra Koboltgruvene. Det store vannhjulet med en diameter på 6 meter drev de store stemplene som knuste koboltmalmen.  

Går man videre nedenfor pukkverket kommer man til Søndre Dalen der den gamle  stigerboligen er restaurert. Her bodde blant annet Thora Dalen som satt modell for
Edvard Munch da han malte «Morgen» i 1884.

Herfra kan du ta deg over Simoa tilbake til Blaafarveværket med flåten. Dermed har du vært «Haugfossen Rundt». Av sikkerhetshensyn går ikke flåten når elven er flomstor.

Last ned brosjyre om Kulturstien her og se flere bilder!

DSC_0009.JPG

Nytt utsiktspunkt mot Værket.

DSC_0026.JPG

De gamle murene etter Mølla er rustet opp.